Profiel voorzitter Vereniging Religieuze Leefgemeenschappen

De Vereniging van Religieuze Leefgemeenschappen (VRL) is het netwerk van religieuze leefgemeenschappen. We delen informatie, inspiratie, ontwikkelingen en evenementen.
Ontmoeting, verbinding en uitwisseling tussen gemeenschappen zijn belangrijk voor ons.

We zijn er voor doorgewinterde leefgemeenschappen en voor mensen die een nieuwe plek zoeken of willen starten. En voor alle fases daar tussenin. We zijn een platform voor alle mogelijke vragen en dilemma’s rond religieuze leefgemeenschappen en willen zorgen dat daar antwoorden op en gesprekken over komen.

De VRL is op zoek naar een nieuwe voorzitter

De voorzitter heeft een christelijke achtergrond en woont of heeft bij voorkeur gewoond in een leefgemeenschap of heeft op andere aantoonbare wijze affiniteit met leefgemeenschappen.

De voorzitter is het gezicht van de vereniging, naar binnen en buiten. Zijn of haar taken zijn:
– Leiden van de algemene leden vergadering en de vergaderingen van het bestuur
– Leiden van het bestuur: initiatieven nemen, coördineren en het uitvoeren van bestuurswerkzaamheden en het bewaken van de doelstelling van de Vereniging
– Vertegenwoordiger van de Vereniging naar buiten toe

• De voorzitter is in de eerste plaats coördinator en stemt de activiteiten binnen de vereniging op elkaar af.
• De voorzitter inspireert de bestuursleden, en is op de hoogte van het ‘werkveld’ en de ontwikkelingen daarbinnen.
• De voorzitter delegeert en draagt taken over en stimuleert samenwerking.
• Een belangrijke taak van de voorzitter is om de verschillende partijen uit het brede netwerk te verbinden.
• De voorzitter is de spreekbuis van het bestuur naar de leden en vrijwilligers en ook naar subsidiegevers en fondsen.
• Heeft een breed en voor de vereniging relevant netwerk.
• De voorzitter heeft voldoende tijd voor 4 bestuursvergaderingen en 2 ledenvergaderingen per jaar en mogelijk extra activiteiten voortvloeiend uit de voorzittersfunctie.
• De functie van voorzitter is onbezoldigd.

Graag ontvangen we een reactie, op vereniging.leefgemeenschappen@gmail.com voor 13 april.
De gesprekken zullen in mei plaatsvinden met de bestuursleden Sophie Kwant, Broer Huitema en Rosaliene Israël.