Op vrijdag 7 oktober 2022 organiseren de Wittenberg en de Vereniging van Religieuze Leefgemeenschappen in Nederland een symposium over de waarde van leefgemeenschappen als plekken van geloof en gastvrijheid in een ontkerkelijkende wereld.
Frans Hoogendijk, directeur van de Wittenberg: ”We bieden al 50 jaar plek aan jongeren om samen te wonen en te leven en dit jubileum leek ons een goede gelegenheid om eens wat dieper in het gemeenschapsleven te duiken. Zeker nu we om ons heen zien dat er steeds meer belangstelling voor zo’n manier van leven is.”

Eind 2021 verscheen er een rapport over leefgemeenschappen in Nederland waaruit bleek dat het een groeiende beweging is, met name ook onder jongeren. In de inmiddels 75 leefgemeenschappen wonen ruim 1100 mensen, waarbij ze hun gemeenschapsleven op een diaconale en missionaire manier vormgeven. Leefgemeenschappen zijn gastvrije plekken, waar opvanggasten een tijdelijk thuis vinden en buurtbewoners en zinzoekers welkom worden geheten.
Waar staan deze nieuwe leefgemeenschappen voor? Wat zijn hun motieven? Waar zijn ze te vinden? Maar ook: waarin ligt hun kracht en waar wellicht hun zwaktes? Wat valt er vanuit de oude tradities van de kloosters over deze nieuwe leefgemeenschappen te zeggen? Wat is hun missionaire betekenis in de huidige seculiere samenleving? En welke alternatieven bieden zij voor bestaande kerken? Johannes van den Akker, voorzitter van de Vereniging Religieuze Leefgemeenschappen, kijkt uit naar dit symposium; “Het is een goede plek om zowel beleidsmakers als mogelijke starters van leefgemeenschappen bij elkaar te brengen. Om samen te ontdekken wat bezielt ons? Wat willen we en waarom? En hoe geven we samen vorm aan dat bijzondere lichaam van Christus.”
Het symposium is bedoeld voor iedereen die zich wil verdiepen in de beweging van nieuwe christelijke leefgemeenschappen, in het bijzonder beleidsmakers, mensen in die kerk die zich bezighouden met de missionaire opdracht en vernieuwing van de kerk, als ook mensen die overwegen om een leefgemeenschap te starten of zich bij een leefgemeenschap aan te sluiten.

Het symposium wordt georganiseerd door De Wittenberg naar aanleiding van haar 50-jarig jubileum, in samenwerking met de Vereniging van Religieuze Leefgemeenschappen in Nederland, opdrachtgever van het recent verschenen onderzoek ‘We delen gewoon ons leven’ waarin voor het eerst de christelijke leefgemeenschappen in Nederland in kaart zijn gebracht. Sprekers oa: Shane Claiborne, Rosaliene Israël, Anna van Veelen, Thomas Quartier, Stefan Paas en Nynke Dijkstra.

Meer informatie over het programma, de tijden en opgeven kan via de website van de Wittenberg.

Meer info