Waar zitten de meeste religieuze leefgemeenschappen? Waar houden ze zich mee bezig?
Gaan de meeste bewoners na een paar jaar weg of is het vaak een keuze voor het leven?
Deze en nog meer vragen probeert de Vereniging Religieuze Leefgemeenschappen (VRL)
te beantwoorden door een project: In kaart brengen van de religieuze leefgemeenschappen
in Nederland anno 2021.

We willen overzicht geven van hoe de religieuze leefgemeenschappen eruit zien, wat ze
doen, wat hun streven of visie is en waar ze tegenaan lopen. De focus ligt op hoe het geloof
in praktijk wordt gebracht. Hoe vullen de leefgemeenschappen hun gastvrijheid en
spiritualiteit in?

Met dit project wil de vereniging meer bekendheid en aandacht voor het fenomeen religieuze
leefgemeenschappen creëren, zowel binnen de kerken als in de maatschappij als geheel.
Het project wordt uitgevoerd door Anna van Veelen-Blomgren met ondersteuning van
Herman van Veelen, Rosaliene Israël en Rob Knipping.

“Ik denk dat de religieuze leefgemeenschappen echt verdienen om in het zonnetje gezet te
worden” zegt Anna van Veelen-Blomgren. “In een tijd van drastische krimp in traditionele
kerkgang, zien we dat veel jonge mensen ervoor kiezen om hun geloof te delen en uit te
leven door middel van een leefgemeenschap. Hier ligt zeker een belangrijk puzzelstukje
voor de toekomst van de kerk. Verder zijn veel mensen door corona acuut aan het
vereenzamen. Meer gezamenlijkheid in onze woonvormen zou dit probleem voor een deel
kunnen verhelpen. Maar ook door de rol die een leefgemeenschap vaak op zich neemt voor
directe omgeving heeft hier betekenis: door bijvoorbeeld koffieochtenden, open
gebedsmomenten en buurtmaaltijden blijven wijkbewoners in contact en kunnen mensen
ergens terecht met hun verhaal. De waarde hiervan is niet in cijfers uit te drukken maar
volgens mij vaak echt cruciaal.”

”Door mensen uit de leefgemeenschappen te interviewen verzamelen we informatie voor het
project, en daarmee maken we een boekje waarin alle leefgemeenschappen worden
voorgesteld. Hiermee willen we onderling contact en inspiratie onder de
leefgemeenschappen bevorderen, en startende groepen op weg helpen. Een deel van de
inhoud komt ook op deze website te staan op een interactieve kaart. Daarnaast worden de
resultaten gepresenteerd in een uitgebreid rapport met statistieken en analyse. Ook worden
er aanbevelingen voor verder onderzoek gemaakt.

Heb je vragen of ideeën over dit project? Neem contact op met Anna via
anna@verenigingreligieuzeleefgemeenschappen.nl of 06 – 83779727